1

כתבות אודות האירוע 'הרצל פינת שאנזאליזה' שנערך בחסות גל"צ, משרד הקליטה וההסתדרות הציונית העולמית